HÅLLPLATS N

Unikt projekt för hållbar stadsutveckling

Plats: Hållbara Ålidhem

Koordinater: 63.8073423, 20.3080434

Hållbara Ålidhem är ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling som bland annat inneburit sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar i stadsdelen. Jämställdhet har också varit en aspekt i arbetet med förändringarna.

Man har bland annat fokuserat på att förbättra tryggheten och tillgängligheten mellan Ålidhem, Umeå universitet och Umeås nya resecentrum Umeå Östra med hjälp av nya cykelstråk. Projektet drivs av Umeås kommunala bostadsbolag Bostaden.

Ska bli tryggare och trivsammare

Målsättningen med är att minska energianvändningen i området, skapa trivsammare och tryggare miljö och omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen.