Se Umeå ur ett nytt perspektiv.

Jämställdhet är en fråga som rör hela staden, och jämställdhets­arbete ger konkreta avtryck i landskapet – på gator, i parker, på skolor och arbetsplatser.
Här får du möjlighet att se staden på ett nytt sätt.

Starta resan