Arbeta vidare med Gendered Landscape

Vi hoppas att Gendered landscape kan vara en bra utgångspunkt för diskussioner och samtal om jämställdhet, normer och strukturer.

Här kommer vi snart att fylla på med tips, frågor och diskussionsmaterial som exempelvis kan användas i skolan eller på en arbetsplats.

Har du frågor så länge?

Då kan du kontakta Umeå kommuns jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson på linda.gustafsson@umea.se.