Gör en resa i Umeås könade landskap

Den här resan är ett sätt att levandegöra statistik och visa på konkreta effekter av jämställdhetsarbete. Ett arbete som har letts både av kommunen och andra organisationer och personer i Umeå.

Vi har försökt att exemplifiera framgångsrika förändringar och landmärken i staden, men även belysa utmaningar som finns. Syftet är också att understryka vikten av att belysa könsmaktstrukturer i samhället och visa resultatet av ett långsiktigt arbete med genusfrågor i Umeå kommun.