Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för genderedlandscape.umea.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på genderedlandscape.umea.se.

Umeå kommuns avdelning för övergripande planering står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur genderedlandscape.umea.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från genderedlandscape.umea.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss:

Skicka e-post till annika.dalen@umea.se eller linda.gustafsson@umea.se

Ring 090-16 58 91 eller 090-16 12 32

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

Några underrubriker är felaktigt märkta vilket kan försvåra navigeringen på sidan för dig som använder uppläsande hjälpmedel.

En del av innehållet är svårt att komma åt genom att enbart navigera med tangentbordet.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Vissa kontraster mellan färger är inte tillräckligt tydliga.

Vissa element på webbplatsen är inte tydligt markerade vid tangentbordsnavigering. Det kan orsaka problem för dig som har nedsatt synförmåga och önskar navigera med tangentbordet.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Videofilmer saknar textning. Innehållet i filmerna finns dock tillgängligt i textversion.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av genderedlandscape.umea.se med hjälp av granskningsmetoderna listade nedan.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020 och är godkänd av webbplatsens förvaltare.

Granskningsmetoder:

Självskattningsverktyget på Vägledningen för webbutveckling (länk till https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/#wizardfocus )

Access Monitor Plus (länk till http://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/amp/ )

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 september 2020.