HÅLLPLATS P

Första förskolan i Umeå

Plats: Berghems förskola

Koordinater: 63.8252055, 20.2985651

I Umeå har det funnits förskola sedan 1966, då de första avdelningarna öppnade på Berghems förskola.

Att det finns en väl fungerande förskola har historiskt sett varit avgörande för kvinnors möjlighet att komma ut i arbetslivet. Idag finns såväl kommunala förskolor och familjedaghem som fristående alternativ i kommunen. Alla förskolor ska, enligt läroplanen, arbeta med genus och jämställdhet.