HÅLLPLATS X

En könssegregerad gymnasieskola

Plats: Dragonskolan

Koordinater: 63.8318107, 20.2437329

Killar väljer byggprogrammet, tjejer väljer hantverksprogrammet. Så kan man grovt sammanfatta den starka könssegregeringen på Dragonskolan. Bilden är likadan på de andra gymnasieskolorna i Umeå – och i resten av landet. Något som får konsekvenser för hela samhället.

Det är stora skillnader på vilka val killar och tjejer gör till gymnasiet i Sverige – särskilt på de yrkesförberedande programmen. Utbildningar inom industri och teknik domineras av män, medan utbildningar inom vård och barnomsorg domineras av kvinnor.

Den här ojämna könsfördelningen gäller även gymnasieskolorna i Umeå. Här på Dragonskolas el- och energiprogram var 97 procent av eleverna killar under höstterminen 2016. På Byggprogrammet är siffran 85 procent. Av de som valt Hantverksprogrammet, med inriktningarna frisör och stylist, makeup och spa var 99 procent tjejer. Vissa utbildningar är alltså ”könskodade”. 

Föreställningar styr våra val

Föreställningar om vad kvinnor respektive män bör arbeta med styr de val som ungdomar gör. Även bilder och värderingar om yrket i sig, vilken lön man får och hur arbetsmiljön är kan ha betydelse för vilka program killar respektive tjejer väljer att söka till. Den här könssegregeringen i gymnasieskolan får konsekvenser för hela samhället. Kvinnodominerade yrken har traditionellt nedvärderats – både när det gäller lön och status.

Gymnasieval cementerar segregerad arbetsmarknad

Elevernas val till gymnasiet är en bidragande faktor till cementering av den könssegregerade arbetsmarknaden, och det påverkar såväl det betalda som det obetalda arbetet. Kvinnor återfinns i branscher med lägre löner, och där deltidsarbete är vanligare vilket också cementerar fördelningen av det obetalda hemarbetet. Sverige har en av de högsta förvärvsfrekvenserna i världen, det vill säga kvinnor och män arbetar i hög utsträckning men vi har också en av världens mest segregerade arbetsmarknader och det både vertikalt och horisontellt, det vill säga att kvinnor och män arbetar i olika branscher och har olika roller.

Arbete för att bryta den ojämna fördelningen skulle därför inte bara bidra till en mer jämställd skola, utan i förlängningen till en mer jämställd arbetsmarknad. Men det finns också utbildningar med jämn könsfördelning här på Dragonskolan. Barn- och fritidsprogrammet och Ekonomiprogrammet är två exempel på program med nästan helt jämn fördelning mellan killar och tjejer.