HÅLLPLATS L

Jämställdhet vägs in i planeringen av stadsdelen Ön

Plats: Ön

Koordinater: 63.810826, 20.283735

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för stadsdelen Ön i Umeå har kommunen jobbat med ett verktyg som kallas Värderosen, för att väga in bland annat trygghetsaspekter.

Värderosen används för att beskriva, diskutera och värdera hur man ser på städer och hållbarhet vid olika typer av stadsutveckling. Den kan användas som en metod för att analysera om ett planförslag stödjer en hållbar utveckling.

Verktyget består av ett cirkeldiagram, ungefär som ett hjul med ekrar, där ekrarna symboliserar olika faktorer, som ekonomi, biologiska värden, osv. I arbetet med översiktsplanen för Ön fanns även trygghet som en ”eker” i Värderosen , och en jämställdhetsstrateg deltog i de workshops som anordnades.

Läs mer hos Boverket

Läs mer om Värderosen på Boverkets hemsida.