HÅLLPLATS I

Teater med medelålders kvinnor i fokus

Plats: Tantteatern

Koordinater: 63.837999, 20.2544288

Tantteatern är en teaterscen i Umeå där medelålders kvinnor står i fokus.

Det är medelålders kvinnor som till stor del bär upp kulturlivet, men själva ges de sällan plats på scenen. Genom att arbeta med teater där kvinnan/tanten står i fokus ska det bli enklare att kunna identifiera sig med rollfigurerna på scenen. 

Vill pröva nya arbetssätt

Tanken är att på lite längre sikt etablera en ny liten scen i Umeå, inriktad på kvinnlig dramatik och kvinnlig text. Tantteatern vill dessutom pröva nya arbets- och uttryckssätt genom improvisationer och konstnärlig dialog med publiken.