HÅLLPLATS H

Länsstyrelsen – med särskilt sakkunnig i jämställdhet

Plats: Länsstyrelsen

Koordinater: 63.8231703, 20.2743949

Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta för att regeringens nationella jämställdhetspolitik får genomslag i Västerbotten.

På varje länsstyrelse ska det finnas en särskild sakkunnig i jämställdhet som samordnar arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen. På Länsstyrelsen Västerbotten arbetar förutom särskild sakkunnig en utvecklingsledare för våld i nära relation och en jämställdhetshandläggare.

Utbildar kring jämställdhet

Länsstyrelsen anordnar utbildningar och temadagar i både egen regi och i samarbete med andra aktörer samt medverkar i flera olika sammanhang med koppling jämställdhet.